Skoda Superb: Pedały

Nic nie może ograniczać ruchu pedałów ani dostępu do nich! W przestrzeni na stopy kierowcy może znajdować się wyłącznie wycieraczka przymocowana do odpowiednich punktów mocowania.

Używać tylko wycieraczek dostarczonych fabrycznie lub z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA, mocowanych do odpowiednich punktów mocowania.

UWAGA

W przestrzeni na stopy kierowcy nie mogą znajdować się żadne przedmioty - ryzyko uniemożliwienia lub ograniczenia obsługi pedałów!

Ręczna zmiana biegów

Rys. 168 Schemat zmiany biegów Na dźwigni zmiany biegów przedstawiony jest schemat zmiany biegów dla poszczególnych pozycji biegów ...

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów przeprowadza automatyczną zmianę biegów. Tryby automatycznej skrzyni biegów ustawiane są przez kierowcę za ...

Categorie