Skoda Superb: Parkowanie tyłem

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Parkowanie tyłem

Rys. 193 Parkowanie równoległe: wyświetlacz
Rys. 193 Parkowanie równoległe: wyświetlacz

Rys. 194 Parkowanie prostopadłe: wyświetlacz
Rys. 194 Parkowanie prostopadłe: wyświetlacz

System wspomaga kierowcę podczas parkowania tyłem w znalezionej luce w rzędzie pojazdów zaparkowanych równolegle albo prostopadle.

Wyświetlacz rys. 193 albo rys. 194

  1. Miejsce do parkowania zlokalizowane, kontynuować manewr zgodnie ze wskazówkami
  2. Miejsce do parkowania zlokalizowane, jechać wstecz.
  3. Jechać do przodu na miejscu do parkowania
  4. Jechać do tyłu na miejscu do parkowania

Przebieg parkowania tyłem

Gdy system znajdzie miejsce do zaparkowania, ukaże się ono na wyświetlaczu rys. 193 albo rys. 194 - A.

W razie potrzeby manewr parkowania można kontynuować w następujący sposób.

Jeżeli na wyświetlaczu zacznie migać strzałka skierowana do przodu C, włączyć pierwszy bieg albo ustawić dźwignię sterującą w położeniu D/S.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol (pedał hamulca).


Te etapy mogą się powtórzyć kilka razy.

Zaraz po zakończeniu manewru parkowania włącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wyświetla się następujący komunikat: Koniec pracy Park Assist. Przejmij kierow.!

Zmiana trybu parkowania

Rys. 192 Menu z trybami parkowania: wyświetlacz Podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania oraz przed rozpoczęciem procesu parkowania na wyświetlaczu moż ...

Parkowanie przodem

Rys. 195 Parkowanie prostopadłe przodem: wyświetlacz System wspomaga kierowcę podczas parkowania przodem w znalezionej luce w rzędzie pojazdów zapa ...

Categorie