Skoda Superb: Parkowanie przodem

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Parkowanie przodem

Rys. 195 Parkowanie prostopadłe przodem: wyświetlacz
Rys. 195 Parkowanie prostopadłe przodem: wyświetlacz

System wspomaga kierowcę podczas parkowania przodem w znalezionej luce w rzędzie pojazdów zaparkowanych prostopadle.

Miejsce do parkowania znalezione przez system

Gdy system znajdzie miejsce do zaparkowania, wybrać przyciskiem z symbolem rys. 191 na stronie 161 tryb
parkowania przodem rys. 192 na stronie 162 - C. Na wyświetlaczu ukaże się następujący widok rys. 195.

Dalszy przebieg parkowania jest analogiczny jak przy parkowaniu tyłem.

Zaraz po zakończeniu manewru parkowania włącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wyświetla się następujący komunikat: Koniec pracy Park Assist. Przejmij kierow.!

Miejsce do parkowania znalezione przez kierowcę

Włączenie systemu jest możliwe również wtedy, gdy pojazd wjedzie częściowo w odpowiednie miejsce do parkowania.

Dalszy przebieg parkowania jest analogiczny jak przy parkowaniu tyłem.

Zaraz po zakończeniu manewru parkowania włącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wyświetla się następujący komunikat: Koniec pracy Park Assist. Przejmij kierow.!

Parkowanie tyłem

Rys. 193 Parkowanie równoległe: wyświetlacz Rys. 194 Parkowanie prostopadłe: wyświetlacz System wspomaga kierowcę podczas parkowania ty ...

Wyjeżdżanie z miejsca parkowania równoległego do toru jazdy

System wspomaga kierowcę podczas wyjeżdżania z miejsca parkowania równoległego. Wyjazd z miejsca parkowania Nacisnąć przycisk z symbolem ...

Categorie