Skoda Superb: Parkowanie

Aby zatrzymać i zaparkować pojazd, należy znaleźć miejsce o odpowiedniej nawierzchni

Czynności podczas parkowania należy wykonywać wyłącznie w podanej niżej kolejności.

UWAGA

Części układu wydechowego mogą być bardzo gorące. Nigdy nie zatrzymywać pojazdu w miejscach, w których pod samochodem znajdowałyby się łatwopalne materiały, które mogłyby ulec zapłonowi, np. sucha trawa, poszycie lasu, liście, rozlane paliwo i inne. - ryzyko pożaru i ciężkich obrażeń!

Elektryczny hamulec postojowy

Rys. 166 Przycisk hamulca postojowego Rys. 167 Obsługa hamulca postojowego Elektryczny hamulec postojowy (zwany dalej krótko hamulcem postojowym) zastęp ...

Ręczna zmiana biegów i pedały

...

Categorie