Skoda Superb: Płyn chłodzący

Zbyt niski poziom płynu chłodzącego

Gdy świeci
się


M. Sprawdź płyn chłodzący! Instr. obsługi!

S. SPRAWDŹ PŁYN CHŁODZACY

Jeżeli poziom płynu chłodzącego znajduje się w zalecanym zakresie, a lampka kontrolna   zaświeci się
ponownie, przyczyną może być usterka wentylatora chłodnicy.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy i bezpiecznik wentylatora są w prawidłowym stanie, a lampka kontrolna   zaświeci się ponownie,
  nie
kontynuować jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Temperatura płynu chłodzącego za wysoka

  Gdy świeci
się  


M. Silnik przegrzany. Stop! Instr. obsługi!

S. SILNIK PRZEGRZ_STOP

Automatyczna skrzynia biegów

Skrzynia biegów przegrzana Lampka kontrolna wyświetlana jest tylko na wyświetlaczu MAXI DOT. Gdy świeci się M. Skrzynia biegów przegrzan ...

 Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego

Gdy miga   - ciśnienie oleju silnikowego jest za niskie. M. Ciśnienie oleju: wyłącz silnik! Instr. obsługi! S. CIŚNIENIE OLEJU WYŁACZ ...

Categorie