Skoda Superb: Otwieranie / zamykanie szyb w drzwiach pasażera i w drzwiach tylnych

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa szyb –> Otwieranie / zamykanie szyb w drzwiach pasażera i w drzwiach tylnych

Rys. 49 Przycisk podnośnika szyby
Rys. 49 Przycisk podnośnika szyby

Przyciski poszczególnych szyb znajdują się odpowiednio w przednich drzwiach pasażera i drzwiach tylnych.

Otwieranie

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

Po krótkim naciśnięciu przycisku do oporu okno zostanie automatycznie całkowicie otwarte. Po ponownym naciśnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Zamykanie

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

Pociągnięcie przycisku do oporu spowoduje automatyczne całkowite zamknięcie okna. Po ponownym pociągnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Otwieranie / zamykanie szyb

Rys. 48 Przyciski podnośników szyb Wszystkie okna mogą być obsługiwane z fotela kierowcy. Przyciski podnośników szyb rys. 48. drzw ...

Wyłącznik przeciążeniowy

System elektrycznych podnośników szyb jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przery ...

Categorie