Skoda Superb: Otwieranie / zamykanie szyb

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa szyb –> Otwieranie / zamykanie szyb

Rys. 48 Przyciski podnośników szyb
Rys. 48 Przyciski podnośników szyb

Wszystkie okna mogą być obsługiwane z fotela kierowcy.

Przyciski podnośników szyb rys. 48.

  1. drzwi przednie lewe
  2. drzwi przednie prawe
  3. drzwi tylne lewe
  4. drzwi tylne prawe
  5. Dezaktywacja / aktywacja przycisków na drzwiach tylnych

Otwieranie

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

Po krótkim naciśnięciu przycisku do oporu okno zostanie automatycznie całkowicie otwarte. Po ponownym naciśnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Zamykanie

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

Pociągnięcie przycisku do oporu spowoduje automatyczne całkowite zamknięcie okna. Po ponownym pociągnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Dezaktywacja / aktywacja przycisków w drzwiach tylnych

Jeżeli przyciski na drzwiach tylnych nie są aktywne, w przycisku E świeci się lampka kontrolna .


Po wyłączeniu zapłonu okna można zamykać i otwierać jeszcze przez mniej więcej 10 minut.

Po otwarciu drzwi kierowcy albo pasażera obsługa okien możliwa jest tylko za pomocą przycisku A rys. 48, przez jego naciśnięcie albo pociągnięcie przez ok. 2 s.

Mechanizm podnośników szyb jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

W przypadku kilkukrotnego otwierania i zamykania okna zabezpieczenie może się przegrzać. To powoduje tymczasowe zablokowanie mechanizmu obsługi okien. Okna można ponownie obsługiwać po ostygnięciu zabezpieczenia przed przegrzaniem.

UWAGA

Jeżeli na tylnych siedzeniach są przewożone osoby, które nie są w pełni samodzielne np. dzieci, ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest dezaktywować przyciski w drzwiach tylnych za pomocą przycisku E .

Obsługa szyb

Okna w drzwiach można obsługiwać elektrycznie za pomocą przycisków znajdujących się w każdych drzwiach. UWAGA System jest wyposaż ...

Otwieranie / zamykanie szyb w drzwiach pasażera i w drzwiach tylnych

Rys. 49 Przycisk podnośnika szyby Przyciski poszczególnych szyb znajdują się odpowiednio w przednich drzwiach pasażera i drzwiach tylnych. Otwiera ...

Categorie