Skoda Superb: Otwieranie / zamykanie drzwi

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Otwieranie / zamykanie drzwi

Rys. 41 Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi
Rys. 41 Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi

Otwieranie z zewnątrz

Otwieranie od wewnątrz

Zamykanie od wewnątrz

UWAGA

Indywidualne ustawienia

Następujące funkcje centralnego ryglowania można ustawiać indywidualnie w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, r ...

Zabezpieczenie przed dziećmi

Rys. 42 Drzwi tylne: włączanie / wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi Zabezpieczenie przed dziećmi nie pozwala otworzyć tylnych drzwi od ...

Categorie