Skoda Superb: Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Dane jazdy (swskaźnik wielofunkcyjny) –> Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

System umożliwia ustawienie prędkości granicznej, po przekroczeniu której rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się następujący komunikat ostrzegawczy.

M. Prędkość przekroczona. ....

S. PREDKOŚĆ ZA WYSOKA

Ustawianie limitu prędkości w stojącym pojeździe

Limit prędkości można ustawiać w rytmie co 5 km/h.

Ustawianie limitu prędkości w jadącym pojeździe

Ustawiony limit prędkości można w razie potrzeby dostosować ręcznie.

Dezaktywacja limitu prędkości

Limit prędkości został dezaktywowany.

Ustawiona wartość graniczna prędkości pozostaje w pamięci także po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Po przerwaniu jazdy na ponad 2 godziny ustawiony limit prędkości zostaje dezaktywowany.

Przegląd parametrów

Przegląd danych jazdy (w zależności od wyposażenia). Zasięg jazdy Wartość ta informuje jaką odległość w km można jeszc ...

Pamięć

Rys. 31 Wskazania pamięci: wyświetlacz MAXI DOT (M) / wyświetlacz segmentowy (S) Następujące dane jazdy zapisywane są w trzech pamięciach. ...

Categorie