Skoda Superb: Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

Rys. 208 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie wstępne lub hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości
Rys. 208 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie wstępne lub hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości

Hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości

Przy prędkościach w przedziale 5 km/h do ok. 30 km/h automatyczne hamowanie następuje bez komunikatu ostrzegawczego. W razie bezpośredniego zagrożenia kolizją następuje automatyczne hamowanie ze stopniowo zwiększającą się siłą hamowania.

Podczas automatycznego hamowania na wyświetlaczu pojawia się symbol
rys. 208.

Ostrzeżenie wstępne

Gdy system rozpozna zagrożenie kolizją, na wyświetlaczu pojawi się symbol
rys. 208 i rozlegnie się sygnał akustyczny.

Jednocześnie następuje przygotowanie układu hamulcowego do możliwego hamowania awaryjnego.

Ostrzeżenie wstępne może się pojawić w niżej wymienionych sytuacjach.

Podczas wyświetlania się ostrzeżenia wstępnego wcisnąć pedał hamulca lub ominąć przeszkodę!

Pilne ostrzeżenie

Jeżeli kierowca nie reaguje na ostrzeżenie wstępne, dzięki czynnej ingerencji układu hamulcowego system automatycznie wywołuje krótki manewr hamowania, aby ponownie zwrócić uwagę na możliwą kolizję.

Hamowanie automatyczne

Jeżeli kierowca nie reaguje na pilne ostrzeżenie, system rozpoczyna automatyczne hamowanie ze stopniowo zwiększającą się siłą hamowania.

Wspomaganie hamowania

Jeżeli kierowca w sytuacji zagrożenia kolizją hamuje w sposób niewystarczający, system automatycznie zwiększa siłę hamowania.

Wspomaganie hamowania działa tylko wtedy, gdy mocno naciska się na pedał hamulca.

Informacja

Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie

Rys. 207 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie wyświetlane ...

Dezaktywacja / aktywacja

Rys. 209 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej System jest automatycznie aktywowany zawsze po włączeniu zap& ...

Categorie