Skoda Superb: Osłona bagażnika

Rys. 132 Wyjmowanie osłony bagażnika
Rys. 132 Wyjmowanie osłony bagażnika

Rys. 133 Osłona bagażnika schowana za kanapą tylną
Rys. 133 Osłona bagażnika schowana za kanapą tylną

Jeżeli linki przytrzymujące A rys. 132 są przyczepione do pokrywy bagażnika, to podczas otwierania pokrywy osłona bagażnika (dalej nazywana krótko osłoną) zostanie uniesiona razem z nią.

W razie potrzeby transportu ładunku o dużych gabarytach osłonę można wyjąć ew. wsunąć za oparcie kanapy tylnej rys. 133.

Wyjmowanie

Montaż

Mocowania B muszą się zatrzasnąć w uchwytach C po obu stronach bagażnika.

UWAGA

Na osłonie nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. Mogłyby one podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia stanowić zagrożenie dla jadących.

OSTROŻNIE

W wyniku nieprawidłowego postępowania podczas zamykania pokrywy bagażnika może dojść do skrzywienia i uszkodzenia osłony lub okładziny bocznej.

Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.

Nigdy nie przechylać podniesionej osłony do przodu w stronę kanapy tylnej - ryzyko uszkodzenia osłony i pokrywy bagażnika.

Siatka bagażowa

Rys. 131 Siatka bagażowa Siatka pod pokrywą bagażnika rys. 131 jest przeznaczona do transportu lekkich i miękkich przedmiotów. Maksymalne doz ...

Osłona zwijana

Rys. 134 Osłona zwijana: rozwijanie / zwijanie / pozycja pośrednia / wyjmowanie Rys. 135 Zdejmowanie osłony bocznej po lewej stronie / chowanie zwijanej ...

Categorie