Skoda Superb: Opis obsługi

Rys. 201 Elementy obsługowe ogranicznika prędkości
Rys. 201 Elementy obsługowe ogranicznika prędkości

Przegląd elementów obsługowych ogranicznika prędkości rys. 201

 1. dezaktywacja ogranicznika
  prędkości (usuwanie ustawionego limitu)

przerwanie regulacji (pozycja
sprężynowania)

aktywacja tempomatu (warunek
konieczny aktywacji ogranicznika prędkości) Aby włączyć ogranicznik prędkości, ustawić przełącznik w położeniu ON, a następnie nacisnąć przycisk D .

 1. ponowne uruchomienie
  regulacjia) / zwiększanie prędkości - krótkie naciśnięcie (stopniowo o 1 km/h), długie naciśnięcie (stopniowo o 10 km/h)
 2. uruchomienie regulacji /
  obniżanie prędkości - krótkie naciśnięcie (stopniowo o 1 km/h), długie naciśnięcie (stopniowo o 10 km/h)
 3. przełączenie pomiędzy GRA
  strona 165 a ogranicznikiem prędkości

a) Jeżeli nie został ustawiony limit prędkości, aktualna prędkość zostanie ustawiona jako limit prędkości.

Podczas włączania regulacji aktualna prędkość zostanie ustawiona jako limit prędkości i pokazana na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna .


Przekraczanie limitu prędkości w trakcie regulacji

Jeżeli w trakcie pracy regulacji wskazane jest przekroczenie limitu prędkości, np. podczas wyprzedzania, należy wcisnąć do oporu pedał gazu.

Podczas przekraczania limitu prędkości rozlega się sygnał akustyczny, a na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna .


Regulacja przejmowana jest ponownie, po obniżeniu prędkości poniżej ustawionego limitu.

OSTROŻNIE

Podczas zjazdu w dół może dochodzić do przekraczania ustawionego limitu prędkości. Podczas przekraczania limitu rozlega się sygnał akustyczny, a na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna .


Informacja

Przez naciśnięcie przycisku D rys. 201 w trakcie pracy regulacji, zostanie ona przerwana, a włączy się tempomat.

Zasada działania

Rys. 199 Wyświetlacz MAXI DOT (monochromatyczny): przykładowe wskazania stanu ogranicznika prędkości Rys. 200 Wyświetlacz segmentowy: przykł ...

Automatyczna regulacja odległości (ACC)

Automatyczna regulacja odległości (dalej nazywana krótko ACC) utrzymuje samoczynnie wybraną prędkość jazdy lub odstęp od poprzedzaj ...

Categorie