Skoda Superb: Opis obsługi

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Tempomat –> Opis obsługi

Rys. 198 Elementy obsługowe tempomatu
Rys. 198 Elementy obsługowe tempomatu

Przegląd elementów obsługowych GRA rys. 198

 1. dezaktywacja GRA (kasowanie
  ustawionej prędkości)

przerwanie regulacji (pozycja
sprężynowania)

aktywacja GRA (regulacja
nieaktywna)

 1. ponowne przejęcie regulacjia)
  / zwiększenie prędkości
 2. rozpoczęcie regulacji /
  obniżenie prędkości
 3. przełączenie pomiędzy GRA a
  ogranicznikiem prędkości

a) Jeżeli nie została ustawiona żadna prędkość, przejmowana jest prędkość aktualna.

Podczas włączania regulacji, GRA utrzymuje aktualną prędkość pojazdu, a prędkość ta wyświetlana jest na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna .


Automatyczne przerwanie regulacji

Automatyczne przerwanie regulacji następuje, gdy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń.

UWAGA

Informacja

Zasada działania

Rys. 196 Wyświetlacz MAXI DOT (monochromatyczny): przykładowe wskazania stanu GRA Rys. 197 Wyświetlacz segmentowy: przykładowe wskazania stanu GRA W ...

Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości ogranicza maksymalną prędkość jazdy do ustawionego limitu prędkości. Limit ten może zostać przekroczony, ...

Categorie