Skoda Superb: Opis obsługi

Rys. 45 Obsługa pokrywy
Rys. 45 Obsługa pokrywy

Rys. 46 Przycisk obsługi pokrywy / przycisk na kluczyku
Rys. 46 Przycisk obsługi pokrywy / przycisk na kluczyku

Otwieranie pokrywy

Pokrywę można otworzyć na jeden z poniższych sposobów.

Zamykanie pokrywy

Pokrywę można zamknąć na jeden z poniższych sposobów.

Zatrzymanie ruchu pokrywy

Ruch pokrywy można zatrzymać na jeden z poniższych sposobów.

Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe rozlegają się w podanych niżej przypadkach.

Informacja

Podczas szybkiego wsiadania do samochodu w trakcie otwierania lub zamykania pokrywy, może dojść do gwałtownego szarpnięcia całym samochodem i przez to do przerwania ruchu pokrywy.

Elektryczna pokrywa bagażnika

Pokrywę bagażnika (zwaną dalej pokrywą) można obsługiwać elektrycznie oraz, w razie awarii, ręcznie Gdy pokrywa w trakcie otwierania lub z ...

Ustawianie najwyższej pozycji pokrywy

W przypadku ograniczonego miejsca dla otwarcia pokrywy (np. wysokość garażu) albo dla komfortowej obsługi (np. zgodnie ze wzrostem osoby) pomocna jest zmiana ...

Categorie