Skoda Superb: Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

Rys. 153 Elementy obsługowe ogrzewania
Rys. 153 Elementy obsługowe ogrzewania

Rys. 154 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej
Rys. 154 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej

Niektóre funkcje można włączyć lub wyłączyć, przekręcając pokrętło lub naciskając odpowiedni przycisk. Po włączeniu funkcji w przycisku świeci się lampka kontrolna.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych rys. 153 oraz rys. 154

  1. Regulacja temperatury
  1. Ustawianie wydajności dmuchawy (poziom 0: dmuchawa wył., poziom 6: maksymalna prędkość obrotowa)
  2. Ustawianie kierunku nawiewu powie
  1. W zależności od wyposażenia:

obsługa ogrzewania przedniego
lewego fotela

włączanie / wyłączanie chłodzenia


włączanie / wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej

włączanie / wyłączanie zamkniętego
obiegu powietrza

obsługa ogrzewania przedniego
prawego fotela

Informacje dotyczące chłodzenia

Układ włącza się, gdy spełnione są niżej podane warunki

Lampka kontrolna pod przyciskiem  
rys. 154 świeci się po włączeniu również wtedy, gdy nie są spełnione wszystkie warunki funkcjonowania chłodzenia.

Gotowość chłodzenia jest sygnalizowana świeceniem lampki kontrolnej pod przyciskiem.

Po obróceniu pokrętła rozdziału powietrza do położenia
włącza się chłodzenie.

Informacja

W celu zapewnienia komfortowej temperatury, podczas działania klimatyzacji ręcznej może w pewnych warunkach dojść do zwiększenia obrotów silnika na biegu jałowym.

Ogrzewanie, klimatyzacja ręczna, climatronic

Ogrzewanie i klimatyzacja wentylują i ogrzewają wnętrze pojazdu. Klimatyzacja dodatkowo chłodzi wnętrze pojazdu i obniża jego wilgotność. ...

Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Rys. 155 Elementy obsługowe z przodu Rys. 156 Elementy obsługowe z tyłu Climatronic w trybie automatycznym zapewnia optymalne ustawienie temperatury powie ...

Categorie