Skoda Superb: Ogrzewanie dodatkowe (ogrzewanie i wentylacja postojowa)

Skoda Superb –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Ogrzewanie dodatkowe (ogrzewanie i wentylacja postojowa)

Warunki działania ogrzewania dodatkowego (ogrzewania i wentylacji postojowej)

Ogrzewanie postojowe

Ogrzewanie postojowe można włączyć zarówno podczas postoju (gdy silnik nie pracuje) w celu wstępnego ogrzania auta, jak i podczas jazdy (np. w czasie rozgrzewania silnika).

Ogrzewanie postojowe ogrzewa płyn chłodzący układu chłodzenia silnika.

Ciepło pochodzi ze spalania paliwa pobieranego ze zbiornika samochodu. Podgrzewa ono powietrze, które napływa do kabiny (o ile włączona jest dmuchawa).

Ogrzewanie postojowe rozgrzewa również silnik.

Wentylacja postojowa

Wentylacja postojowa umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza do wnętrza samochodu przy wyłączonym silniku i skuteczne obniżenie temperatury (np. we wnętrzu samochodu stojącego w słońcu).

UWAGA

OSTROŻNIE

Informacja

Kratki nawiewu powietrza

Rys. 157 Przednie kratki nawiewu powietrza Rys. 158 Tylne kratki nawiewu powietrza W przypadku kratek nawiewu powietrza 3, 4 rys. 157 i 6 rys. 158 istnieje możliw ...

Włączanie / wyłączanie

Rys. 159 Przycisk bezpośredniego włączania / wyłączania ogrzewania dodatkowego (ogrzewania postojowego i wentylacji postojowej) na panelu obsł ...

Categorie