Skoda Superb: Odryglowanie / zaryglowanie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Odryglowanie / zaryglowanie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania

Rys. 37 Kluczyk: pilot zdalnego sterowania / KESSY
Rys. 37 Kluczyk: pilot zdalnego sterowania / KESSY

Funkcja i opis kluczyka rys. 37

odryglowanie samochodu


zaryglowanie samochodu


W zależności od wyposażenia:


  1. przycisk rozkładania i składania kluczyka
  2. lampka kontrolna stanu baterii

Rozładowanie baterii można rozpoznać po tym, że po naciśnięciu przycisku w kluczyku nie miga czerwona lampka kontrolna.

Odryglowanie / uchylenie pokrywy bagażnika pojazdów z obsługą ręczną

Pokrywę odryglowuje się przez krótkie naciśnięcie przycisku z symbolem .

Pokrywę uchyla się (częściowe otwarcie) przez długie naciśnięcie przycisku z symbolem .


Jeżeli pokrywa została odryglowana lub uchylona przy użyciu przycisku z symbolem na kluczyku, to po jej zamknięciu
zostanie automatycznie zaryglowana.

Możliwe jest ustawienie opóźnionego ryglowania

OSTROŻNIE

Informacja

Pilota zdalnego sterowania używać tylko wtedy, gdy samochód znajduje się w zasięgu wzroku.

Wyjmowanie kluczyka awaryjnego KESSY

Rys. 38 Kluczyk KESSY
Rys. 38 Kluczyk KESSY

Odryglowanie i zaryglowanie

Samochód jest wyposażony w system centralnego ryglowania. Centralne ryglowanie umożliwia jednoczesne odryglowywanie i zaryglowanie wszystkich drzwi, pokrywy wl ...

Odryglowanie / zaryglowanie - KESSY

Rys. 39 Klamka drzwi przednich System KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umożliwia odryglowanie i zaryglowanie drzwi samochodu bez aktywnego użycia kluczyka ...

Categorie