Skoda Superb: Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 33 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej
Rys. 33 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej

Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy wielofunkcyjnej

Przycisk / pokrętło Działanie Funkcja
A krótkie naciśnięcie włączanie/wyłączanie obsługi głosowej / wyłączanie/włączenie dźwięku (dotyczy pojazdów bez obsługi głosowej)
długie naciśnięcie włączanie obsługi głosowej funkcji SmartLinka) (o ile jest ono obsługiwane przez podłączone urządzenie)
B krótkie naciśnięcie wyłączanie/włączenie dźwięku / wyłączanie/ włączanie odtwarzania utworu
obrót w górę zwiększanie głośności
obrót w dół zmniejszanie głośności
C krótkie naciśnięcie przejście do kolejnej stacji radiowej / TV lub odtwarzanego utworu
długie naciśnięcie szybkie przewijanie utworu w przód
D krótkie naciśnięcie przejście do poprzedniej stacji radiowej / TV lub odtwarzanego utworub)
długie naciśnięcie szybkie przewijanie utworu w tył
E krótkie naciśnięcie wybieranie pozycji menu Asystenci
F krótkie naciśnięcie odebranie/zakończenie rozmowy / wyświetlanie menu Telefon / wyświetlanie listy połączeń / wywołanie wybranego kontaktu
długie naciśnięcie odrzucenie połączenia / powtórzenie ostatniego połączenia (ponowne wybranie)
G krótkie naciśnięcie potwierdzenie pozycji menu/menu / powtórzenie lub doprecyzowanie ostatniego komunikatu nawigacji / przerwanie komunikatu drogowego
obrót w górę poprzednia pozycja menu/poprzedni utwórb) / wyświetlanie dostępnej listy (np. listy dostępnych stacji, listy ostatnich celów, listy połączeń)
obrót w dół kolejna pozycja menu/kolejny utwór / wyświetlanie dostępnej listy (np. listy dostępnych stacji, listy ostatnich celów, listy połączeń)
H krótkie naciśnięcie powrót do wyższego poziomu menu
długie naciśnięcie wyświetlanie menu głównego

a) Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment

b) Dotyczy naciśnięcia w ciągu ok. 4 s od rozpoczęcia odtwarzanego utworu. Naciśnięcie po ok. 4 s od rozpoczęcia odtwarzanego utworu spowoduje uruchomienie odtwarzania od początku utworu.

Informacja

Zależnie od wyposażenia, niektóre funkcje mogą być niedostępne. System informuje o tym przy użyciu komunikatu tekstowego, wyświetlanego na ekranie.

Obsługa za pomocą dźwigni obsługowej

Rys. 32 Przyciski: na dźwigni obsługowej Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na dźwigni obsługowej Przyci ...

Pozycja menu Nawigacja

Wybieranie pozycji menu Nawigacja W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Nawigacja. Następuje prowadzenie do celu Po wyborze wy ...

Categorie