Skoda Superb: Obsługa za pomocą dźwigni obsługowej

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Obsługa za pomocą dźwigni obsługowej

Rys. 32 Przyciski: na dźwigni obsługowej
Rys. 32 Przyciski: na dźwigni obsługowej

Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na dźwigni obsługowej

Przycisk Działanie Funkcja
A krótkie naciśnięcie u góry lub u dołu przejście między pozycjami menu / menu
długie naciśnięcie u góry lub u dołu wyświetlanie menu głównego
B krótkie naciśnięcie zatwierdzanie pozycji menu / menu

Menu główne

Wywoływanie menu głównego Nacisnąć dłużej przycisk A na dźwigni obsługowej rys. 32 na stronie 48. lub Nacisną ...

Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 33 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy wielofunkcy ...

Categorie