Skoda Superb: Obsługa szyb

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa szyb

Okna w drzwiach można obsługiwać elektrycznie za pomocą przycisków znajdujących się w każdych drzwiach.

UWAGA

System jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy strona 66. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przerywane i następuje opuszczenie szyby o kilka centymetrów. Mimo to należy zachować ostrożność podczas zamykania okien - ryzyko obrażeń!

OSTROŻNIE

Informacja dotycząca środowiska

Przy dużych prędkościach należy zamknąć okna, aby uniknąć niepotrzebnie wysokiego zużycia paliwa.

Informacja

Do przewietrzania wnętrza samochodu podczas jazdy należy używać istniejącego układu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. W czasie jazdy z opuszczonymi szybami do samochodu może dostawać się kurz i inne zanieczyszczenia, a przy większych prędkościach wpadające powietrze powoduje dodatkowy szum.

Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika

Rys. 47 Otwieranie pokrywy bagażnika Zależnie od wyposażenia, możliwe jest bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika. Otwieranie Zapłon musi b ...

Otwieranie / zamykanie szyb

Rys. 48 Przyciski podnośników szyb Wszystkie okna mogą być obsługiwane z fotela kierowcy. Przyciski podnośników szyb rys. 48. drzw ...

Categorie