Skoda Superb: Obsługa komfortowa dachu przesuwno-uchylnego

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Panoramiczny dach przesuwno-uchylny –> Obsługa komfortowa dachu przesuwno-uchylnego

Obsługa komfortowa umożliwia uchylenie bądź zamknięcie dachu przesuwnouchylnego przy pomocy kluczyka lub w samochodach z systemem KESSY przy pomocy czujnika w klamce drzwi przednich.

Uchylanie

Dach przesuwno-uchylny można uchylać w następujący sposób.

Zamykanie

Dach przesuwno-uchylny można zamykać w następujący sposób.

Przerwanie zaryglowania spowoduje przerwanie zamykania.

UWAGA

Dach przesuwno-uchylny zamykać ostrożnie - ryzyko urazu!

Wyłącznik przeciążeniowy

Dach przesuwno-uchylny posiada wyłącznik przeciążeniowy. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przerywane i następuje opuszczenie szyby o k ...

Usterki dachu przesuwno-uchylnego

Rys. 51 Obsługa dachu przesuwnouchylnego Jeżeli akumulator samochodu był odłączany i ponownie podłączony, może się zdarzyć, ...

Categorie