Skoda Superb: Obsługa

Rys. 50 Obsługa dachu przesuwno-uchylnego
Rys. 50 Obsługa dachu przesuwno-uchylnego

Obsługa dachu przesuwno-uchylnego rys. 50

  1. stopniowe uchylanie
  2. całkowite uchylenie
  3. stopniowe zamykanie
  4. całkowite zamknięcie
  5. stopniowe otwieranie (przesuwanie)
  6. całkowite otwarcie (przesuwanie)
  7. stopniowe zamykanie
  8. całkowite zamknięcie

UWAGA

Podczas obsługi dachu przesuwno-uchylnego należy zachować ostrożność w celu uniknięcia zgniecenia - ryzyko obrażeń!

OSTROŻNIE

Zimą przed otwarciem dachu przesuwno-uchylnego należy w razie potrzeby usunąć z dachu śnieg i lód, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu napędowego.

Panoramiczny dach przesuwno-uchylny

Panoramiczny dach przesuwno-uchylny (dalej nazywany krótko dachem przesuwno- uchylnym) można obsługiwać tylko przy włączonym zapłonie i temper ...

Wyłącznik przeciążeniowy

Dach przesuwno-uchylny posiada wyłącznik przeciążeniowy. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przerywane i następuje opuszczenie szyby o k ...

Categorie