Skoda Superb:  Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego

Skoda Superb –> Obsługa –> Tablica rozdzielcza i lampki kontrolne –> Lampki kontrolne –>  Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego

Gdy miga
  - ciśnienie oleju
silnikowego jest za niskie.

M. Ciśnienie oleju: wyłącz silnik! Instr. obsługi!

S. CIŚNIENIE OLEJU WYŁACZ SILNIK

Gdy lampka kontrolna miga,  
nie wolno kontynuować jazdy, nawet jeśli poziom oleju jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju,   nie wolno kontynuować jazdy!
Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Płyn chłodzący

Zbyt niski poziom płynu chłodzącego Gdy świeci się M. Sprawdź płyn chłodzący! Instr. obsługi! S. SPRAWDŹ PŁYN CH&# ...

Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego za niski   Gdy świeci się  M. Poziom oleju: uzupełnij olej! S. UZUPEŁNIJ OLEJ Zatrzymać pojazd, wyłąc ...

Categorie