Skoda Superb:  Hamulec postojowy

Gdy świeci się - włączony jest
hamulec postojowy.

Błąd hamulca postojowego

Gdy świeci się


M. Usterka: elektryczny ham. postojowy

S. USTERKA ELEKTR_ HAMULEC POSTOJOWY

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Parkowanie na zboczu o zbyt dużym nachyleniu

Gdy świeci się


M. Hamulec postoj.: za duże pochyl. Instr. obsługi!

S. POCHYLEN_ ZBYT DUZE

Znaleźć miejsce do parkowania na poziomej jezdni albo na zboczu o mniejszym nachyleniu.

Układ hamulcowy


Gdy świeci się - w układzie
hamulcowym jest zbyt niski poziom płynu hamulcowego.

M. Płyn hamulcowy: Instr. obsługi!

S.SPRAWDŹ PŁYN HAMULCOWY

Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu hamulcowego

UWAGA

Lampka kontrolna niezapiętego
pasa bezpieczeństwa

Gdy świeci się - kierowca lub
pasażer nie zapiął pasa bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 30 km/h miga lampka kontrolna i jednocześnie rozlega
się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Jeśli kierowca lub pasażer w czasie kolejnych mniej więcej 2 minut nie zapnie pasa, sygnał ostrzegawczy wyłącza się, ale lampka kontrolna pozostaje nadal
zapalona.

Automatyczna regulacja
odległości (ACC)

Gdy świeci się - opóźnienie
systemu ACC jest niewystarczające.

M. Naciśnij pedał hamulca!

Dalsze informacje na temat systemu ACC

Lampki kontrolne

Lampki kontrolne na tablicy rozdzielczej sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki. Wraz z włączeniem się niektórych lampek kont ...

Wspomaganie kierownicy / blokada kierownicy (system KESSY)

Usterka w układzie wspomagania kierownicy Gdy świeci się - doszło do całkowitego uszkodzenia układu wspomagania kierownicy - brak wspomagania (po ...

Categorie