Skoda Superb:  Filtr cząstek stałych (silnik wysokoprężny)

Skoda Superb –> Obsługa –> Tablica rozdzielcza i lampki kontrolne –> Lampki kontrolne –>  Filtr cząstek stałych (silnik wysokoprężny)

Filtr cząstek stałych usuwa znajdujące się w spalinach cząstki sadzy. Cząstki sadzy gromadzą się w filtrze cząstek stałych i są tam regularnie spalane.

Gdy świeci się
- filtr jest zatkany sadzą.


W celu wyczyszczenia filtra cząstek stałych należy, o ile pozwalają na to warunki drogowe , przez co najmniej 15 minut lub do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej   jechać w
następujący sposób. Włączyć

Jeżeli uda się oczyścić filtr, lampka kontrolna   zgaśnie.


Jeśli filtr nie zostanie dostatecznie oczyszczony, lampka kontrolna   nie wyłącza
się i zaczyna migać lampka kontrolna .


M. Filtr cząstek stałych: Instrukcja obsługi!

S. FILTR CZ_ STAŁYCH INSTR_ OBSŁUGI

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

UWAGA

OSTROŻNIE

Informacja

Należy unikać ciągłej jazdy na krótkich odcinkach. W ten sposób można ułatwić proces spalania sadzy w filtrze cząstek stałych.

Poziom płynu do spryskiwaczy


Gdy świeci się
- poziom płynu do spryskiwaczy jest
za niski.

M. Uzupełnij płyn do mycia szyb!

S. UZUPEŁNIJ PŁYN DO MYCIA SZYB

Asystent reflektorów


Gdy świeci się   - asystent
reflektorów jest włączony

System START-STOP


Lampki kontrolne   wskazują
stan systemu START-STOP


Wskazanie niskiej temperatury


Gdy świeci się -
temperatura zewnętrzna jest niższa niż +4C.

UWAGA

Także w temperaturze około +4C może wystąpić oblodzenie drogi! Dlatego nigdy nie polegać wyłącznie na wskazaniach temperatury zewnętrznej, z których może wynikać, że jezdnia nie jest oblodzona.

Woda w filtrze paliwa (silnik
wysokoprężny)

Filtr paliwa z separatorem wody filtruje zanieczyszczenia i wodę z paliwa.

Jeżeli w separatorze występuje zbyt dużo wody, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następująca informacja.

Lampka kontrolna   wyświetlana
jest tylko na wyświetlaczu MAXI DOT.

Gdy świeci
się


M. Woda w filtrze paliwa. Instrukcja obsługi!

S. WODA W FILTRZE PALIWA

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Automatyczna regulacja
odległości (ACC)

Lampki kontrolne wskazują stan
systemu ACC

Ostrzeżenie o niebezpiecznym
odstępie (Front Assist)

Gdy świeci się bezpieczny odstęp
między pojazdem a poprzedzającym go samochodem został przekroczony.

Lampka kontrolna wyświetlana
jest tylko na wyświetlaczu MAXI DOT.

Informacje dotyczące systemu Front Assist

Ostrzeżenie wstępne /
hamowanie awaryjne (Front Assist)

Gdy świeci się - system
rozpoznał zagrożenie kolizją lub automatycznie uruchomił hamowanie awaryjne.

Informacje dotyczące systemu Front Assist

Tryb oszczędny


Gdy świeci się , pojazd znajduje
się w trybie oszczędnym w wyniku ingerencji aktywnego zarządzania cylindrów lub ustawienia pozycji biegu jałowego automatycznej skrzyni biegów.

Usterka adaptacyjnej regulacji
podwozia (DCC)

Lampka kontrolna wyświetlana
jest tylko na wyświetlaczu MAXI DOT.

Gdy świeci
się


M. Usterka: amortyzatory

S. USTERKA AMORTYZATORY

Usterka DCC.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Serwis


Gdy świeci się - wskazówka
dotycząca zbliżającego się terminu serwisu strona 51, Wskaźnik okresów międzyobsługowych.

AdBlue

Za niski stan AdBlue Zostaną również wyświetlone informacje dotyczące ilości AdBlue, jaką należy uzupełnić. Wartości &quo ...

System informacyjny

...

Categorie