Skoda Superb: Kratki nawiewu powietrza

Rys. 157 Przednie kratki nawiewu powietrza
Rys. 157 Przednie kratki nawiewu powietrza

Rys. 158 Tylne kratki nawiewu powietrza
Rys. 158 Tylne kratki nawiewu powietrza

W przypadku kratek nawiewu powietrza 3, 4 rys. 157 i 6 rys. 158 istnieje możliwość zmiany kierunku strumienia powietrza oraz oddzielne zamykanie i otwieranie poszczególnych kratek.

Zmiana rozdziału powietrza

Otwieranie

Zamykanie

Zależnie od ustawienia rozdziału powietrza na panelu obsługi ogrzewania, klimatyzacji ręcznej albo climatronic, aktywne są następujące kratki nawiewu.


OSTROŻNIE

Aby ogrzewanie, klimatyzacja ręczna i climatronic działały prawidłowo, nie zakrywać kratek nawiewu powietrza żadnymi przedmiotami.

Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Gdy włączony jest zamknięty obieg powietr ...

Ogrzewanie dodatkowe (ogrzewanie i wentylacja postojowa)

Warunki działania ogrzewania dodatkowego (ogrzewania i wentylacji postojowej) Akumulator samochodu jest dostatecznie naładowany. Zapas paliwa jest wystarczając ...

Categorie