Skoda Superb: Komunikaty serwisowe

Komunikaty przed nadejściem terminu wizyty w serwisie

Przed nadejściem terminu wizyty w serwisie po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się symbol oraz komunikat
dotyczący ilości kilometrów lub dni pozostałych do kolejnej wizyty w serwisie.

Komunikaty wyświetlane, gdy nadszedł termin wizyty w serwisie

Gdy nadszedł termin wizyty w serwisie, po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się symbol i np.
następujący komunikat.

M. Wymiana oleju teraz!

 S. WYMIANA OLEJU TERAZ

lub

M. Przegląd teraz!

S. PRZEGLAD TERAZ

lub

M. Wymiana oleju i przegląd teraz!

S. WYMIANA OLEJU I PRZEGLAD TERAZ

Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Rys. 35 Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A rys. 35, aż na wyświetlaczu pojaw ...

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi. Zalecamy, by wskaźnika nie resetowa ...

Categorie