Skoda Superb: Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

M. ACC: czujnik nie ma widoczności!


Pokrywa czujnika albo czujnik są zasłonięte albo brudne.

Należy zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, oczyścić pokrywę czujnika lub usunąć przeszkodę rys. 174 na stronie 148.

Jeżeli komunikat ten ukaże się zimą, przyczyną może być śnieg na czujniku pod pokrywą. System ACC będzie ponownie sprawny po stopnieniu śniegu na czujniku.

Jeżeli po uruchomieniu silnika komunikat pojawi się ponownie, należy ustawić dźwignię w położeniu rys. 204 na
stronie 170.

 M. ACC niedostępny.

Z nieznanych przyczyn ACC jest niedostępny.

Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić. Jeżeli ACC nadal jest niedostępny, nacisnąć dźwignię w położenie . Skorzystać z pomocy
specjalistycznej stacji obsługi.

M. Usterka: ACC

W systemie ACC wystąpił błąd.

Przesunąć dźwignię do pozycji .
Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

M. Granica prędkości

Odpowiednio zwiększyć prędkość jazdy lub włączyć regulację

Szczególne sytuacje w ruchu drogowym

Rys. 205 Szczególne sytuacje: pokonywanie zakrętów / pojazdy wąskie lub jadące w przesunięciu Rys. 206 Szczególne sytuacje: inne ...

Front Assist

Front Assist (dalej nazywany krótko systemem) ostrzega przed kolizją z innym pojazdem lub przeszkodą znajdującą się przed samochodem, w razie potrz ...

Categorie