Skoda Superb: Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

M. Koniec pracy Park Assist. Prędkość za duża.

Jeżeli podczas szukania miejsca do parkowania zostanie przekroczona prędkość 50 km/h, należy ponownie aktywować system za pomocą przycisku z symbolem .


M. Prędkość za duża. Przejmij kierowanie!

Manewr parkowania zostaje zakończony na skutek przekroczenia prędkości 7 km/h.

M. Koniec pracy Park Assist. Kierowca przejmuje kierow.

Manewr parkowania zostaje zakończony przez ingerencję kierowcy.

M. Park Assist wyłączony. ASR wyłączony

Nie można wykonać manewru parkowania, ponieważ system ASR jest wyłączony strona 148, Systemy hamowania i stabilizacji. Włączyć system ASR.

M. ASR wyłączony. Przejmij kierowanie!

Manewr parkowania został zakończony, ponieważ w trakcie jego wykonywania został wyłączony system ASR.

M. Przyczepa: koniec pracy Park Assist.

Podczas jazdy z przyczepą albo z innym urządzeniem podłączonym do gniazda przyczepy funkcja jest niedostępna.

M. Przekroczony limit czasu. Przejmij kierowanie!

Manewr parkowania został zakończony z powodu przekroczenia limitu czasu 6 minut.

M. Park Assist obecnie niedostępny.

Nie można aktywować systemu, ponieważ w samochodzie jest usterka. Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

M. Koniec pracy Park Assist. Obecnie niedost.

Parkowanie zostało zakończone, ponieważ w samochodzie jest usterka. Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

M. Park Assist uszkodzony. Serwis!

Nie można przystąpić do manewru parkowania, ponieważ w systemie jest usterka.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

M. Ingerencja ASR. Przejmij kierowanie!

Manewr parkowania został zakończony przez ingerencję ASR.

M. Autom. wyjech. niemożliwe. Za mało miejsca.

Wyjechanie przy użyciu systemu nie jest możliwe. Miejsce parkingowe jest za małe.

M. Ingerencja w układ hamulcowy. Prędkość za duża.

Prędkość podczas manewru parkowania była zbyt duża i zostanie automatycznie zmniejszona.

Automatyczne wspomaganie hamowania

Automatyczne wspomaganie hamowania podczas przekraczania prędkości jazdy Jeżeli podczas manewru parkowania zostanie po raz pierwszy przekroczona prędkoś ...

Tempomat

Tempomat (GRA) samoczynnie utrzymuje wybraną, stałą prędkość jazdy, kierowca nie musi naciskać pedału gazu. Stan, w którym GRA ut ...

Categorie