Skoda Superb: Komfortowa obsługa szyb

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa szyb –> Komfortowa obsługa szyb

Komfortowa obsługa podnośników szyb daje możliwość jednoczesnego otwierania lub zamykania wszystkich szyb.

Ustawianie komfortowej obsługi podnośników szyb Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

Komfortowa obsługa może odbywać się na jeden z poniższych sposobów.

Otwieranie

Zamykanie

Warunkiem prawidłowego działania komfortowej obsługi okien jest działające automatyczne otwieranie i zamykanie wszystkich okien.

Komfortowe otwieranie i zamykanie szyb bocznych za pomocą kluczyka w zamku drzwi kierowcy jest możliwe tylko przez 45 sekund po zaryglowaniu pojazdu.

Przez zwolnienie odpowiedniego przycisku ruch szyb zostanie zatrzymany.

Wyłącznik przeciążeniowy

System elektrycznych podnośników szyb jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przery ...

Usterki

Jeżeli akumulator samochodu został odłączony i ponownie podłączony, może się zdarzyć, że automatyczne elektryczne podnośniki ...

Categorie