Skoda Superb: Kamera tylna

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kamera tylna

Kamera tylna (nazywana dalej krótko systemem) pomaga kierowcy podczas parkowania i manewrowania, wyświetlając obszar za pojazdem na wyświetlaczu urządzenia Infotainment (nazywanego dalej krótko wyświetlaczem).

Dostępne są cztery tryby dla różnych sytuacji występujących podczas parkowania oraz manewrowania.

UWAGA

OSTROŻNIE

Komunikaty

Komunikaty generuje zarówno asystent wyjazdu z miejsca parkowania, jak również asystent "kontroli martwego punktu" - wyświetlane są na wyświetlac ...

Zasada działania

Rys. 184 Miejsce montażu kamery / nadzorowany obszar Kamera do rejestracji obszaru za pojazdem znajduje się w uchwycie pokrywy bagażnika rys. 184. Nadzorowan ...

Categorie