Skoda Superb: Gniazdo 230 V

Rys. 116 Otwieranie wieczka gniazda 230 V / gniazdo 230 V
Rys. 116 Otwieranie wieczka gniazda 230 V / gniazdo 230 V

Gniazdo 230 V (dalej nazywane krótko gniazdem) służy do zasilania dopuszczonych odbiorników elektrycznych posiadających wtyk 230 V z dwoma bolcami, o łącznej mocy do 150 W.

Gniazdo znajduje się w konsoli środkowej z tyłu rys. 116.

Użytkowanie

Włożenie wtyczki powoduje odryglowanie zabezpieczenia przed dziećmi i aktywację gniazda.

Gniazdo pracuje w następujących przypadkach

Lampka kontrolna

Wskazanie lampki kontrolnej Znaczenie
świeci światłem zielonym gniazdo jest aktywowane
Miga światłem zielonym Gniazdo pozostaje aktywne po wyłączeniu silnika i można go używać jeszcze przez ok. 10 minut.
miga światłem czerwonym gniazdo jest tymczasowo dezaktywowane

Automatyczne wyłączenie gniazda może nastąpić np. z powodu:

Gdy miną powody wyłączenia gniazda, może nastąpić jego automatyczne włączenie.

Podłączone włączone urządzenia zostają aktywowane

Jeżeli automatyczna aktywacja nie nastąpi, należy odłączyć urządzenia od gniazda i podłączyć ponownie po krótkim czasie.

UWAGA

OSTROŻNIE

Gniazdo 12 V w tylnej konsoli środkowej

Rys. 113 Podnoszenie osłony / gniazdo 12 V Rys. 114 Otwieranie schowka / wieczko gniazda 12 V Użytkowanie Podnieść osłonę w kierunku str ...

Zapalniczka

Rys. 117 Konsola środkowa z przodu: Otwieranie schowka / zapalniczka Rys. 118 Konsola środkowa tylna: Otwieranie schowka / zapalniczka Użytkowanie Otwo ...

Categorie