Skoda Superb: Funkcja Auto Hold

Rys. 176 Przycisk funkcji Auto Hold
Rys. 176 Przycisk funkcji Auto Hold

Funkcja Auto Hold (zwana dalej krótko systemem) uniemożliwia niekontrolowane toczenie się pojazdu na postoju. Np. podczas postoju na światłach nie ma potrzeby zabezpieczania pojazdu pedałem hamulca ani hamulcem postojowym.

Do włączenia, wyłączenia oraz prawidłowego działania systemu konieczne jest spełnienie następujących warunków podstawowych.

Zatrzymywanie i ruszanie

Podczas postoju system zabezpiecza pojazd przed toczeniem się. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna . Pedał hamulca można zwolnić.


Hamulec pojazdu zostanie zwolniony w chwili ruszenia. Gaśnie lampka kontrolna   na tablicy rozdzielczej.


Jeżeli samochód toczyłby się samoczynnie w dół podczas ruszania pod górę, dodać gazu albo włączyć hamulec postojowy.

Jeżeli pojazd jest zabezpieczany przez system, a drzwi kierowcy zostaną otwarte lub zostanie wyłączony zapłon, to pojazd zostanie zabezpieczony przed niekontrolowanym ruchem przez hamulec postojowy.

W takim przypadku zgaśnie lampka kontrolna   na tablicy rozdzielczej, a
zaświeci się lampka kontrolna .


Aktywacja / dezaktywacja

Aktywacja lub dezaktywacja systemu następuje przez naciśnięcie przycisku z symbolem rys. 176.


Po aktywacji włączeniu systemu w przycisku świeci się symbol .


Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu system pozostaje włączony lub wyłączony, w zależności od ostatniego ustawienia.

UWAGA

Zwiększony przez system komfort zatrzymywania i ruszania nie może skłaniać do ryzyka.

OSTROŻNIE

W niektórych myjniach konieczne jest swobodne toczenie się pojazdu. Dlatego system należy wyłączyć przed wjazdem na myjnię.

Informacja

System jest w stanie zabezpieczać pojazd w ciągu ok. 10 minut, następnie pojazd jest automatycznie zabezpieczany przez hamulec postojowy.

Stabilizacja zestawu (TSA)

TSA pomaga utrzymać stabilizację zestawu w sytuacjach, w których doszło do rozkołysania przyczepy, a w efekcie całego zestawu. TSA wyhamowuje po ...

System czujników parkowania (ParkPilot)

System czujników parkowania (dalej nazywany krótko systemem) za pomocą sygnałów dźwiękowych lub wskazań na wyświetlaczu urzą ...

Categorie