Skoda Superb: Front Assist

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist

Front Assist (dalej nazywany krótko systemem) ostrzega przed kolizją z innym pojazdem lub przeszkodą znajdującą się przed samochodem, w razie potrzeby próbuje uniknąć kolizji lub zmniejszyć jej skutki poprzez automatyczne hamowanie.

Czujnik radarowy strona 148 nadzoruje obszar przed samochodem.

UWAGA

OSTROŻNIE

Jeżeli w pojeździe lub w elektrycznie połączonej przyczepie uszkodzona jest więcej niż jedna lampa świateł hamowania, system nie jest dostępny.

Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. M. ACC: czujnik nie ma widoczności! Pokrywa czujnika albo czujnik są zasło ...

Zasada działania

Wspomaganie systemu działa w następujący sposób. Sygnalizuje niebezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Ostrzega przed możliwą ...

Categorie