Skoda Superb: Fotele przednie z funkcją ogrzewania i wentylacji

Skoda Superb –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Podgrzewanie i wentylacja foteli –> Fotele przednie z funkcją ogrzewania i wentylacji

Rys. 87 Wyświetlacz Infotainment: Ogrzewanie i wentylacja fotela przedniego włączona z maksymalną
Rys. 87 Wyświetlacz Infotainment: Ogrzewanie i wentylacja fotela przedniego włączona z maksymalną mocą grzewczą / maksymalnym stopniem wentylacji

Moc ogrzewania / stopień wentylacji wskazywane są przez liczbę podświetlonych przycisków funkcyjnych w urządzeniu Infotainment albo przez liczbę świecących się lampek kontrolnych pod przyciskiem.

Moc ogrzewania / stopień wentylacji można również nastawiać w urządzeniu Infotainment przyciskami funkcyjnymi A i B rys. 87 oraz wyłączać odpowiednim przyciskiem funkcyjnym .


Obsługa wyłącznie ogrzewania fotela

Ogrzewanie fotela włączy się z maksymalną mocą rys. 86 na stronie 92 - .

Dalsze naciskanie przycisku powoduje stopniowe zmniejszanie mocy grzewczej aż do wyłączenia.

Moc grzewczą można również ustawiać w urządzeniu Infotainment.

Obsługa tylko wentylacji foteli

Dalsze ustawianie stopnia wentylacji aż do jej wyłączenia możliwe jest również poprzez ponowne naciskanie przycisku albo
.


Jednoczesna obsługa ogrzewania i wentylacji fotela

Pod przyciskiem zaświecą się lampki kontrolne rys. 86 na stronie 92 - D.

Regulacja mocy grzewczej / stopnia wentylacji przyciskami oraz
nie jest
możliwa.

Fotele przednie z funkcją ogrzewania

Moc ogrzewania foteli wyświetla się w postaci odpowiedniej liczby lampek kontrolnych pod przyciskiem. Obsługa ogrzewania fotela Nacisnąć przycisk lub ...

Siedzenia tylne z funkcją ogrzewania

Rys. 88 Ogrzewanie siedzeń włączone z maksymalną mocą grzewczą Moc ogrzewania siedzeń wyświetla się w postaci odpowiedniej ilo" ...

Categorie