Skoda Superb: Fotele przednie z funkcją ogrzewania

Skoda Superb –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Podgrzewanie i wentylacja foteli –> Fotele przednie z funkcją ogrzewania

Moc ogrzewania foteli wyświetla się w postaci odpowiedniej liczby lampek kontrolnych pod przyciskiem.

Obsługa ogrzewania fotela

Nacisnąć przycisk lub
.


Ogrzewanie fotela włączy się z maksymalną mocą rys. 86 na stronie 92 - A.

Dalsze naciskanie przycisku powoduje stopniowe zmniejszanie mocy grzewczej aż do wyłączenia.

Podgrzewanie i wentylacja foteli

Rys. 85 Rozmieszczenie przycisków: podgrzewanie foteli przednich (z wentylacją) / podgrzewanie kanapy tylnej Rys. 86 Wskaźnik podgrzewania (i wentylacji ...

Fotele przednie z funkcją ogrzewania i wentylacji

Rys. 87 Wyświetlacz Infotainment: Ogrzewanie i wentylacja fotela przedniego włączona z maksymalną mocą grzewczą / maksymalnym stopniem wentylac ...

Categorie