Skoda Superb: Elementy cargo

Rys. 139 Wyjmowanie elementów cargo: wariant 1 / wariant 2
Rys. 139 Wyjmowanie elementów cargo: wariant 1 / wariant 2

Rys. 140 Wyjmowanie elementów cargo: wariant 3 / przykład zamocowania ładunku za pomocą elementów cargo
Rys. 140 Wyjmowanie elementów cargo: wariant 3 / przykład zamocowania ładunku za pomocą elementów cargo

Zależnie od wyposażenia, elementy cargo znajdują się po obu stronach bagażnika w schowkach bocznych albo tylko w jednym z zamykanych schowków bocznych.

Element cargo jest przeznaczony do mocowania i zabezpieczania ładunku o łącznej masie do 8 kg.

Używanie elementów cargo

Otworzyć schowek rys. 138 na stronie 116 - B.

Wyjąć elementy cargo w kierunku zgodnym ze strzałką rys. 139 lub rys. 140 - A.

Zamocować elementy cargo na rzepy, możliwie blisko kanapy tylnej, do wykładziny podłogowej bagażnika rys. 140 - B albo do strony tekstylnej dwustronnej wykładziny podłogowej.

Schowki boczne w bagażniku

Rys. 138 Wyjmowanie schowka bocznego / otwieranie schowka bocznego Zależnie od wyposażenia samochodu, po obu stronach bagażnika znajdują się schowki ...

Schowki pod wykładziną podłogową

Rys. 141 Wariant 1: podnoszenie wykładziny podłogowej / schowki Rys. 142 Wariant 2: podnoszenie wykładziny podłogowej / schowki W pojazdach bez ko ...

Categorie