Skoda Superb: Elektryczny hamulec postojowy

Skoda Superb –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Hamowanie i parkowanie –> Elektryczny hamulec postojowy

Rys. 166 Przycisk hamulca postojowego
Rys. 166 Przycisk hamulca postojowego

Rys. 167 Obsługa hamulca postojowego
Rys. 167 Obsługa hamulca postojowego

Elektryczny hamulec postojowy (zwany dalej krótko hamulcem postojowym) zastępuje hamulec ręczny. Zabezpiecza on pojazd w przypadku zatrzymania oraz na postoju przed niezamierzonym ruchem.

Hamulca postojowego można używać zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym zapłonie.

Włączanie

Wyłączanie ręczne

Symbol w przycisku oraz lampka
kontrolna   zgasną.


Wyłączanie automatyczne

Hamulec postojowy wyłączy się w chwili ruszenia, o ile drzwi kierowcy są zamknięte lub kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa.

Jeżeli samochód toczyłby się samoczynnie w dół podczas ruszania pod górę, dodać gazu albo włączyć hamulec postojowy.

Wyłączenie hamulca postojowego nie nastąpi, jeżeli przed ruszeniem przycisk z symbolem zostanie przytrzymany i
pociągnięty w kierunku zgodnym ze strzałką 1 rys. 167. Wyłączenie hamulca postojowego nastąpi dopiero po zwolnieniu przycisku.

Funkcja hamulca awaryjnego

Jeżeli podczas jazdy nastąpiłaby awaria albo zablokowanie pedału hamulca, można użyć hamulca postojowego jako hamulca awaryjnego

Uaktywni się funkcja hamulca awaryjnego i pojazd zacznie gwałtownie hamować.

Hamowanie zostanie przerwane po zwolnieniu przycisku albo naciśnięciu pedału gazu.

Parkowanie na zboczu

Po włączeniu hamulca postojowego na zboczu o dużym nachyleniu, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej wyświetli się następujący komunikat.

M. Hamulec postoj.: za duże pochyl. Instr. obsługi!

S. POCHYLEN_ ZBYT DUZE

Znaleźć miejsce do parkowania na poziomej jezdni albo na zboczu o mniejszym nachyleniu.

UWAGA

Informacja

Informacje na temat hamowania

Zużycie Zużycie klocków hamulcowych jest zależne od warunków eksploatacji i stylu jazdy. Gdy samochód jest często używany w warun ...

Parkowanie

Aby zatrzymać i zaparkować pojazd, należy znaleźć miejsce o odpowiedniej nawierzchni Czynności podczas parkowania należy wykonywać wy ...

Categorie