Skoda Superb: Elektryczna pokrywa bagażnika

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Elektryczna pokrywa bagażnika

Pokrywę bagażnika (zwaną dalej pokrywą) można obsługiwać elektrycznie oraz, w razie awarii, ręcznie

Gdy pokrywa w trakcie otwierania lub zamykania napotka przeszkodę, zatrzyma się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Podczas zamykania następuje dodatkowe uniesienie pokrywy.

UWAGA

OSTROŻNIE

W trakcie elektrycznego zamykania pokrywy nie próbować zamykać jej ręcznie - istnieje ryzyko uszkodzenia systemu elektrycznej obsługi pokrywy.

Jeżeli pokrywa zamknie się samoczynnie (np. w wyniku obciążenia śniegiem), rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy.

Przed odłączeniem akumulatora zawsze zamykać pokrywę.

Ryglowanie pokrywy bagażnika z opóźnieniem

Jeżeli pokrywa bagażnika została odryglowana przy użyciu przycisku z symbolem   na kluczyku, to po jej zamknięciu zostanie ponownie automatycznie z ...

Opis obsługi

Rys. 45 Obsługa pokrywy Rys. 46 Przycisk obsługi pokrywy / przycisk na kluczyku Otwieranie pokrywy Pokrywę można otworzyć na jeden z poniżs ...

Categorie