Skoda Superb: Dezaktywacja / aktywacja

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Dezaktywacja / aktywacja

Rys. 209 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej
Rys. 209 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej

System jest automatycznie aktywowany zawsze po włączeniu zapłonu.

System należy dezaktywować tylko w sytuacjach wyjątkowych .

W samochodach wyposażonych w wyświetlacz MAXI DOT system można również aktywować / dezaktywować w pozycji menu Asystenci

Dezaktywacja / aktywacja w pojazdach z wyświetlaczem segmentowym

Przycisk rys. 209 Działanie Funkcja
A długie naciśnięcie u góry lub u dołu wyświetlenie pozycji menu Front Assist
B krótkie naciśnięcie potwierdzenie parametru (dezaktywacja / aktywacja)

Dezaktywacja / aktywacja w pojazdach z kierownicą wielofunkcyjną

Przycisk / pokrętło rys. 209 Działanie Funkcja
C krótkie naciśnięcie wyświetlenie pozycji menu Front Assist
D krótkie naciśnięcie potwierdzenie parametru (dezaktywacja / aktywacja)

Dezaktywacja / aktywacja i ustawianie w urządzeniu Infotainment

W urządzeniu Infotainment można dezaktywować / aktywować cały system lub funkcje ostrzeżenia wstępnego i ostrzeżenia przed niebezpiecznym odstępem Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

Jeżeli funkcja ostrzeżenia przed niebezpiecznym odstępem została dezaktywowana przed wyłączeniem zapłonu, po włączeniu zapłonu pozostaje w dalszym ciągu nieaktywna.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa Front Assist należy dezaktywować w niżej podanych sytuacjach.

Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

Rys. 208 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie wstępne lub hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości Hamowanie awaryjne przy nis ...

Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. M. Front Assist: czujnik nie ma widoczności. S. FRONT ASSIST CZ NIE MA WIDOCZN Pokrywa ...

Categorie