Skoda Superb: Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Skoda Superb –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Ogrzewanie, klimatyzacja ręczna, climatronic –> Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Rys. 155 Elementy obsługowe z przodu
Rys. 155 Elementy obsługowe z przodu

Rys. 156 Elementy obsługowe z tyłu
Rys. 156 Elementy obsługowe z tyłu

Climatronic w trybie automatycznym zapewnia optymalne ustawienie temperatury powietrza, wydajności dmuchawy i rozdziału powietrza.

Niektóre funkcje można włączyć lub wyłączyć, przekręcając pokrętło lub naciskając odpowiedni przycisk. Gdy funkcja jest włączona w przycisku lub pod nim świeci się lampka kontrolna.

Niektóre funkcje można obsługiwać również za pomocą urządzenia Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia ogrzewania i chłodzenia.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych rys. 155 oraz rys. 156

 1. regulacja temperatury po stronie lewej (ew. w całym wnętrzu pojazdu)1)
 1. czujnik temperatury wnętrza
 2. regulacja prędkości obrotowej dmuchawy (nastawę sygnalizuje liczba świecących się lampek kontrolnych w pokrętle regulatora)
 1. regulacja temperatury po stronie prawej (ew. w całym wnętrzu pojazdu)2)
 1. wskazanie temperatury ustawionej dla lewej strony
 2. wskazanie temperatury ustawionej dla prawej strony
 3. W zależności od wyposażenia:
 1. regulacja temperatury z tyłu - elementy obsługowe można zablokować w urządzeniu Infotainment przyciskiem funkcyjnym Instrukcja obsługi
  urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia ogrzewania i chłodzenia
 1. wskaźnik nastawionej temperatury z tyłu

podgrzewanie siedzeń / obsługa
podgrzewania i wentylacji lewego przedniego fotela

nadmuch na szyby


nadmuch na wprost (na tułów)


nadmuch na stopy


włączanie / wyłączanie
zamkniętego obiegu powietrza

podgrzewanie siedzeń / obsługa
podgrzewania i wentylacji prawego przedniego fotela

włączanie / wyłączanie
intensywnego odszraniania albo wentylacji szyby przedniej

włączanie / wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej

włączanie / wyłączanie ogrzewania
szyby przedniej

ustawianie klimatyzacji
climatronic w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment

synchronizacja temperatury w
całym wnętrzu odpowiednio do ustawienia temperatury po stronie kierowcy

włączanie trybu automatycznego


włączanie / wyłączanie chłodzenia


Regulacja temperatury

Temperaturę można ustawiać na panelu obsługowym climatronic albo w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia ogrzewania i chłodzenia.

Temperaturę można ustawić w zakresie od +16C do +29,5C. W tym zakresie temperatura jest regulowana automatycznie.

Jeżeli na wskaźniku temperatury świeci się , to climatronic pracuje z
maksymalną wydajnością chłodzenia (nastawa temperatury poniżej +16C).

Jeżeli na wskaźniku temperatury świeci się , to climatronic pracuje z
maksymalną mocą grzewczą (nastawa temperatury powyżej +29,5C).

W przypadku obu skrajnych ustawień brak możliwości automatycznej regulacji temperatury.

UWAGA

OSTROŻNIE

Informacja

Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

Rys. 153 Elementy obsługowe ogrzewania Rys. 154 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej Niektóre funkcje można włączyć lub wy ...

Tryb automatyczny climatronic

Tryb automatyczny umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza i osuszanie szyb samochodu od wewnątrz. Tryb automatyczny można wyłączy&# ...

Categorie