Skoda Superb: Automatyczne zatrzymywanie i ruszanie

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Automatyczna regulacja odległości (ACC) –> Automatyczne zatrzymywanie i ruszanie

Przy użyciu ACC samochody z automatyczną skrzynią biegów można całkowicie zatrzymać i ponownie ruszyć.

Całkowite zatrzymanie

Gdy poprzedzający pojazd zwalnia aż do zatrzymania, system ACC również zatrzymuje pojazd.

Ruszanie po postoju

Gdy po chwilowym zatrzymaniu poprzedzający pojazd ponownie rusza, pojazd z systemem ACC również rusza i prędkość jest nadal regulowana.

Gdy poprzedzający pojazd rusza ponownie po dłuższym zatrzymaniu, należy nacisnąć pedał gazu albo ustawić dźwignię w położeniu strona 170,
Przegląd obsługi, aby kontynuować regulację.

Zasada działania

Rys. 202 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykłady wskazań ACC Rys. 203 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykładowe wskazania systemu ACC ACC ...

Przegląd obsługi

Rys. 204 Dźwignia obsługowa Przegląd funkcji ACC, obsługiwanych za pomocą dźwigni rys. 204 aktywacja ACC (regulacja nieaktywna) rozpocz ...

Categorie