Skoda Superb: Asystent parkowania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania

Asystent parkowania (nazywany dalej krótko systemem) wspomaga kierowcę podczas parkowania w odpowiednich miejscach parkowania równoległego i prostopadłego oraz podczas wyjeżdżania z miejsc parkowania równoległego.

System przejmuje wykonywanie ruchów kierownicą podczas parkowania lub wyjeżdżania z miejsca parkowania. Kierowca obsługuje pedały oraz dźwignię zmiany biegów albo dźwignię sterującą.

Stan przejęcia przez system ruchów kierownicy zwany jest dalej manewrem parkowania.

Asystent parkowania stanowi rozszerzenie systemu czujników parkowania strona 152 i pracuje na podstawie danych zebranych przez czujniki ultradźwiękowe.

Dlatego należy dokładnie przeczytać rozdział dotyczący systemu czujników parkowania i przestrzegać zawartych w nim wskazówek bezpieczeństwa.

UWAGA

OSTROŻNIE

Analiza rozmiaru miejsca do parkowania oraz przebieg operacji parkowania zależą od obwodu kół samochodu.

OSTROŻNIE

Gdy inne samochody zaparkują za krawężnikiem lub na krawężniku, system może poprowadzić samochód przez krawężnik lub na krawężnik. Uważać, by nie uszkodzić opon ani obręczy pojazdu, a w razie potrzeby odpowiednio szybko skorygować sposób parkowania.

Informacja

Tryb dojazdu do przyczepy / kontrola odległości

Rys. 190 Wyświetlacz W trybie tym obszar za pojazdem jest wyświetlany w widoku z góry. Samochody z zaczepem holowniczym Jeżeli pojazd jest wyposaż ...

Zasada działania

Rys. 191 Przycisk systemowy Wspomaganie systemu działa w następujący sposób. Podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania odbywa się pomiar i an ...

Categorie