Skoda Superb: Asystent jazdy w korku

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent jazdy w korku

Asystent jazdy w korku pomaga przy prędkościach poniżej ok. 60 km/h utrzymać pojazd na pasie ruchu i jednocześnie odległość od poprzedzającego pojazdu.

W system ten mogą być wyposażone tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów.

UWAGA

Informacja

System przewidziany jest do stosowania na autostradach.

Zasada działania

Asystent jazdy w korku stanowi rozszerzenie systemów Lane Assist strona 180 i ACC strona 168 i pracuje z użyciem funkcji obu tych systemów.

Dlatego należy dokładnie przeczytać rozdziały na temat systemów Lane Assist i ACC i przestrzegać zawartych w nich wskazówek bezpieczeństwa.

Warunki działania

System może pracować, jeżeli zostaną spełnione następujące podstawowe warunki.

Aktywacja systemu następuje automatycznie, gdy tylko spełnione są w/w warunki i zostanie wykryty pojazd poprzedzający. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna .


Komunikaty

Komunikaty wyświetlane są zarówno podczas działania asystenta "kontroli martwego punktu", jak i asystenta wyjazdu z miejsca parkowania - wyświetlane s& ...

Asystent sytuacji awaryjnych

Asystent sytuacji awaryjnych (zwany dalej krótko systemem) wykrywa brak aktywności kierowcy spowodowany np. nagłą utratą przytomności. System pod ...

Categorie