Skoda Superb: Aktywacja / dezaktywacja

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kamera tylna –> Aktywacja / dezaktywacja

Rys. 185 Przycisk aktywacji / dezaktywacji
Rys. 185 Przycisk aktywacji / dezaktywacji

Aktywacja

System aktywowany jest w momencie włączenia biegu wstecznego lub przez naciśnięcie przycisku z symbolem
rys. 185.

Co potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (na przycisku świeci się symbol ).


Na wyświetlaczu widnieje tryb parkowania prostopadłego.

Dezaktywacja

System jest wyłączany przez naciśnięcie przycisku z symbolem , wyłączenie
zapłonu albo automatycznie po przekroczeniu prędkości 15 km/h (symbol w
przycisku gaśnie).

Zasada działania

Rys. 184 Miejsce montażu kamery / nadzorowany obszar Kamera do rejestracji obszaru za pojazdem znajduje się w uchwycie pokrywy bagażnika rys. 184. Nadzorowan ...

Przyciski funkcyjne

Rys. 186 Przyciski funkcyjne Tryb i inne ustawienia zmienia się za pomocą przycisków funkcyjnych na wyświetlaczu. Przyciski funkcyjne rys. 186 wy ...

Categorie