Skoda Superb: AdBlue

Za niski stan AdBlue

Zostaną również wyświetlone informacje dotyczące ilości AdBlue, jaką należy uzupełnić. Wartości "min." i "maks." określają minimalną oraz maksymalną ilość AdBlue, jaką należy uzupełnić.

Gdy świeci się


M. Uzupełnij AdBlue (DEF)! Zasięg: ...

S. UZUPEŁNIJ ADBLUE (DEF) ZASIEG ...

Zasięg na wyświetlaczu oznacza drogę możliwą do przebycia z istniejącym zapasem AdBlue .

Uzupełnianie AdBlue

Gdy świeci
się


M. Uzupełnij AdBlue (DEF)! Uruch.sil. za ... niem.

S. USTERKA ADBLUE (DEF) URUCHOM_ NIEMOZ_ZA ...

Wartość na wyświetlaczu oznacza drogę, po przebyciu której nie można będzie uruchomić silnika bez uzupełnienia AdBlue.

Uzupełnianie AdBlue

Gdy świeci
się


M.Uzupełnij AdBlue (DEF)! Uruchom. silnika niemożliwe

S. UZUPEŁNIJ ADBLUE (DEF) URUCHOM_ NIEMOZL_

Nie można uruchomić silnika.

Uzupełnianie AdBlue

Usterki AdBlue

Gdy świeci
się


M. Usterka: AdBlue (DEF). Uruch.sil. za... niem.

S. USTERKA ADBLUE (DEF) URUCHOM_ NIEMOZ_ZA ...

W systemie AdBlue wystąpiła usterka.

Wartość na wyświetlaczu oznacza drogę, po przebyciu której nie można będzie uruchomić silnika.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Gdy świeci
się


 M. Usterka: AdBlue (DEF). Uruchom. silnika niemożliwe

S. USTERKA ADBLUE (DEF) URUCHOM_ NIEMOZL_

W systemie AdBlue wystąpiła usterka.

Nie można uruchomić silnika.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Przepalenie żarówki


  Gdy świeci się
- jedna z żarówek jest przepalona.
Wyświetla się komunikat odnoszący się do odpowiedniej lampy.

Przykładowy komunikat na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej

M.Sprawdź światło mijania z prawej strony!

S. SPRAWDŹ PRAWE ŚWIATŁO MIJANIA

Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego za niski   Gdy świeci się  M. Poziom oleju: uzupełnij olej! S. UZUPEŁNIJ OLEJ Zatrzymać pojazd, wyłąc ...

 Filtr cząstek stałych (silnik wysokoprężny)

Filtr cząstek stałych usuwa znajdujące się w spalinach cząstki sadzy. Cząstki sadzy gromadzą się w filtrze cząstek stałych i s ...

Categorie