KIA Optima: Zestaw przyrządów i wskaźników

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Zestaw przyrządów i wskaźników

Zestaw przyrządów i wskaźników


1. Obroto nierz

2. Prędkościo nierz

3. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego silnik

4. Wskaźnik poziomu paliwa

5. Kontrolki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

6. Wyświetlacz LCD

Zestaw wskaźników w pojeździe może być inny niż na ilustracji.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wskaźniki na stronie 4-68.

Zestaw przyrządów i wskaźników


1. Obroto nierz

2. Prędkościo nierz

3. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego silnik

4. Wskaźnik poziomu paliwa

5. Kontrolki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

6. Wyświetlacz LCD

Zestaw wskaźników w pojeździe może być inny niż na ilustracji.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wskaźniki na stronie 4-68.

Regulacja iątensywąości opdświetlemia tablicy rozdzielczej (jeżeli jest w wyposażeniu)

Regulacja iąteąsywąości ćodświetleąia tablicy rozdzielczej (jeżeli jest w wyćosażeąiu)


OSTRZEŻENIE

Nie wolno regulować opdświetlemia zestawu  wskaźników opdczas jazdy.

Grozi to utratą ćanowania nad opjazdem i może doprowadzić do  wypadku, który może spowodować ś nierć, poważne obrażemia ciała lub szkody Naterialąe.

Jasność podświetlenia zestawu wskaź- ników można z nieniać, naciskając przycisk regulacji podświetlenia (+ lub -), gdy przełącznik zapłonu lub przycisk ENGINE START/STOP (włączenie/wyłączenie silnika) są w położeniu ON (WŁ.) lub gdy światła tylne są włączone.

Regulacja iąteąsywąości ćodświetleąia tablicy rozdzielczej (jeżeli jest w wyćosażeąiu)


Funkcja wspomagania parkowania tyłem

Przy ustawieniu dźwigni w pozycji R (cofanie), zewnętrzne lusterka wsteczne z nienią ustawienie na niższe w celu ułatwienia parkowania tyłem. ...

Sterowanie wyświetlaczem LCD

Tryby robocze wyświetlacza LCD moż- na przełączać za pomocą przycisków sterujących na kierownicy. [Typ A] 1. : przycisk MODE (Tryb ...

Categorie