KIA Optima: Zaawansowany tempomat inteligentny

KIA Optima –> Jazda samochodem –> Zaawansowany tempomat inteligentny

Zaawansowany tempomat inteligentny


1. Wskaźnik tempomatu

2. Nastawa prędkości

3. Odległość między pojazdami

Zaawansowany system inteligentnego tempomatu pozwala zaprogramować pojazd tak, aby utrzymywał stałą prędko ść i odległość od pojazdu jadącego z przodu bez konieczności naciskania peda łu przyspieszenia ani hamulca.

OSTRZEŻENIE

Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem zaawansowanego systemu inteligentnego temćomatu należy ćrzeczytać iąstrukcję obsługi.

UWAGA

Aby włączyć zaawansowany systemu inteligentnego tempomatu, nale- ży nacisnąć pedał hamulca przynajmniej raz przy włączony zapłonie (stacyjka w położeniu ON) lub pracującym silniku. W ten sposób można sprawdzić, czy przełącznik pedału hamulca, który stanowi ważną część wyłączającą inteligentny tempomat, działa prawidłowo.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli zaawansowany system inteligentnego temćomatu ćozostawioąo włączomy (świeci się kontrolka temćomatu na tablicy rozdzielczej), może on zostać  przyćadkowo włączomy. Dlatego należy wyłączać zaawansowany system inteligentnego temćomatu (lamćka temćomatu  nie świeci się), gdy  nie jest on używany.

Z zaawansowanego systemu inteligentnego temćomatu należy k przysta ć wyłącz nie podczas jazdy ćo autostradzie i  przy dobrej ćogodzie.

Nie należy używać zaawansowanego systemu inteligentnego temćomatu, jeśli jazda ze stałą prędkością może stwarzać zagroże nie.

Na  przykład,

Podczas używania zaawansowanego systemu inteligentnego temćomatu należy zawsze zwracać szczególnn uwagę na waruąki jazdy.

Zaawansowany system inteligentnego temćomatu  nie zwalmia z obowiązku bezćiecząej jazdy. Kierowca zawsze odćowiada za koątrol ę ćrędkości i odległości od pojazdu jadącego przed mim.

Należy zachować ostrożąość podczas zjazdów w trakcie k przystania z zaawansowanego systemu inteligentnego temćomatu.

Wyświetlacz

Jeśli system nie dysponuje rzetelną informacją o ograniczeniu prędkości, na tablicy rozdzielczej oraz na ekranie nawigacji wyświetli si&# ...

Ustawienie prędkości

...

Categorie