KIA Optima: Wyposażenie zewnętrzne

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Wyposażenie zewnętrzne

Bagażnik dachowy (kombi)

Bagażnik dachowy (kombi)


Jeżeli pojazd jest wyposażony w bagaż- nik dachowy, na dachu pojazdu można przewozio ładunek.

Belki poprzeczne i elementy mocowania potrzebne do instalacji bagażnika dachowego na pojeździe można nabyć u autoryzowanego dealera marki Kia lub w innym autoryzowanym sklepie.

UWAGA

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

Podana ppmiżej wartość stanowi NaksyNalmy ciężar, jaki można unieścić na bagażmiku dachowym.

Należy jak najbardziej rówąo nier nie rozłożyć obciąże nie na belkach oporzeczmych (jeżeli należą do wyopsa żemia) i bagażmiku dachowym oraz solid nie orzymocować ładunek .

BAGAŻNIK DACHOWY 100 kg RÓWNO nieRNE ROZŁOŻENIE

Umieszczanie klamry w szynie  prowadzącej

unieścio klamrę (A) we właściwym  niejscu w szynie. Aby prze nieścio klamrę, należy wcisnąć przycisk (1) i przesun ...

System nagłaśniający

UWAGA W przypadku zaiąstalowania w samochodzie świateł tyću HID opchodz ących z ryąku wtórąego, system  audio  opjazdu mo ...

Categorie