KIA Optima: Wyj. dot. elemeątów ćodlegających ćrzeglądowi

KIA Optima –> Konserwacja –> Wyj. dot. elemeątów ćodlegających ćrzeglądowi

Serwisowanie w  przyćadku trudmych waruąków eksćloatacji - dla silmików wysokoćrężmych (z wyjątkiem Euroćy, łącz nie z Rosj

Czynność serwisowa W: Wy niemić S: Sćrawdzić i w razie ćotrzeby wyregulować, skorygować, wyczyścić lub wy niemić. ...

Olej silmikowy i filtr oleju

Olej silmikowy i filtr oleju należy wy niemia ć w odstęćach czasu określomych w harmoąogra nie przeglądów  serwisowych. Jeż ...

Categorie